Ние стартирахме през 1993 г.

Специализирана в производството на метални опаковки с разнообразни размери и форми, Метал Амбалаж е една от водещите фабрики в България. Производствената база на фирмата е оборудвана с машини за производство на метални опаковки спрямо международни стандарти.

 За нас е важно да се развиваме, за да можем да откликнем на предпочитанията на своите клиенти. Ето защо ние непрестанно подобряваме качеството и разширяваме продуктовата си гама, както и системно внедряваме нови продукти.

От основно значение за нас е мнението на клиента, именно поради тази причина ние сме отворени за новаторски идеи от страна на нашите клиенти, които с радост ще осъществим!

Клиентите ни могат да открият в наше лице сигурен партньор за бизнеса си.

Ние вярваме, че изграждането на доверие в клиента е най-важният елемент върху който градим и утвърждаваме дългосрочните си взаимоотношения.

В Метал Амбалаж са внедрени следните системи:

ISO 22000          ISO 14001          ISO 9001

 

На 01.11.2021 г. МЕТАЛ АМБАЛАЖ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-5981-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Обща стойност: 50 000 лв. , от които 42 500 лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално финансиране.
Проектът е с продължителност 3 месеца.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ще посветим цялото си внимание на пълното разбиране и задоволяване изискванията на клиентите си.

Ще положим максимум усилия да отговорим на Вашите специфични изисквания и постигнем ниво на качеството, което да предизвика във Вас задоволство, че сте избрали да работите с Метал Амбалаж ООД.

Провери Валута